___

___Arkeologibloggen_____Fornsök_____Adobe reader_____Riksantikvarieämbetet_____Lantmäteriet_____Länsstyrelsen Östergötland_____Fornvännen_____Historiska museet_____Ortnamnsregistret
 
ARKEOLOGISKA RAPPORTER 2012

 
Titel
Hämta
Författare
RAÄ
Socken/stad
Kommun


2011
2010
2009
2008
2007
2006

ÖLM Rapport 2012:1
Fjärrkyla i Klostergatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1470 kB
E Karlsson


153


Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2012:2
Biskopsgårdens nya flaggstång
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2250 kB
A-C Feldt


149


Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2012:3
kv Rosen i Norrköping
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
6070 kB
M Magnusson


96


Norrköpings stad


Norrköping


ÖLM Rapport 2012:4
Link-Link
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1024 kB
R Lindberg


330, 360, 362, 460

Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2012:5
Kabelschakt i Olai kyrkogata
Arkeologiskför undersökning
Ladda ner
831 kB
A-C Feldt


96


Norrköpings stad


Norrköping


ÖLM Rapport 2012:6
Spår efter äldre kyrka i Tidersrum?
Antikvarisk kontroll
Ladda ner
1330 kB
A-C Feldt


-


Tidersrum


Kinda


ÖLM Rapport 2012:7
Gravar, kokgropar och torp
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
samt förundersökning
Ladda ner
5230 kB
E Räf


228:1-2 m fl


Mjölby stad


Mjölby


ÖLM Rapport 2012:8
Borrprover i kv Platen
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1360 kB
M Magnusson


14


Söderköpings stad


Söderköping


ÖLM Rapport 2012:9
Nya elledningar vid Lagerlunda
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
796 kB
O Hörfors
P Nyberg

47


Kärna


Linköping


ÖLM Rapport 2012:10
Nykvarns sluss i Linköping
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
991 kB
M Magnusson


153


Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2012:11
Förhistoria intill ett vattendrag
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2950 kB
E Karlsson


168


Väderstad


Mjölby


ÖLM Rapport 2012:12
Allhelgonakyrkan i Skänninge
Arkeologiska förundersökningar
Ladda ner
2380 kB
M Magnusson


5


Skänninge stad


Mjölby


ÖLM Rapport 2012:13
Ny ridanläggning vid Smedstad
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
2120 kB
O Hörfors


376


Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2012:14
Arkeologi inom Linköpings Djurgård
Arkeologisk utredning etapp 2
samt förundersökning
Ladda ner
4890 kB
R Lindberg


358, 362, 366, 460, 482, 483, 551-554
Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2012:15
Fjärrvärme vid Baggen och Brevduvan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1690 kB
E Karlsson


153


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2012:16
Dränering vid ett järnåldersgravfält
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
441 kB
E Karlsson


-


Rogslösa


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2012:17
Jonsbergshagen
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
5300 kB
R Lindberg


207, 229, 273-276, 301

Slaka


Linköping


 
ÖLM Rapport 2012:18
Fjärrkyla till kv Delfinen
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
758 kB
E Karlsson


153


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2012:19
Ny dränering och elledning
vid Folkhögskolan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1270 kB
M Magnusson


21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2012:20
VA-anslutningar invid Kanalgatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1470 kB
E Karlsson


14


Söderköpings stad


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2012:21


Ladda ner
kB
 
ÖLM Rapport 2012:22
Kabel i rör vid Linghallen
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1340 kB
A-C Feldt


153 och 164


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2012:23
Nya soffor på Hagatorget
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1340 kB
A-C Feldt


14


Söderköpings stad


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2012:24
Elnät mellan Skälv och Fågeludden
Arkeologisk utredning
och förundersökning
Ladda ner
3160 kB
E Räf


88, 108, 153, 183 m fl

Borg, Kullerstad


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2012:25


Ladda ner
kB
 
ÖLM Rapport 2012:26
En bronsåldersgård och gåtfulla medeltida gravar
Särskild arkeologisk undersökning
Ladda ner
4830 kB
P Nyberg


151


Styrstad


Norrköping


 

ÖLM Rapport 2012:26 Appendix
En bronsåldersgård och gåtfulla medeltida gravar
Särskild arkeologisk undersökning

Ladda ner
1840 kB
P Nyberg


151


Styrstad


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2012:26 Bilagor
En bronsåldersgård och gåtfulla medeltida gravar
Särskild arkeologisk undersökning
Ladda ner
6710 kB
P Nyberg


151


Styrstad


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2012:29


Ladda ner
kB
 
ÖLM Rapport 2012:30


Ladda ner
kB